Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012

Αποσπούμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω  εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την έναρξη του σχολικού έτους 2011 έως τη λήξη του σχολικού έτους 2012, όπως αυτοί εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

altΠλήρης απόφαση (σε μορφή .pdf)

Όσοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι τοποθετημένοι οργανικά σε δυσπρόσιτο σχολείο (ΥΑ 46272/Δ2/02-05-2002 ΦΕΚ 599/ τ.Β), θα παραμείνουν σε αυτό μέχρι την αναπλήρωσή τους.

Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και των Γραφείων από τις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.