23ο Γυμνάσιο Αθήνας: Επίσημος συνεργάτης προγράμματος Erasmus+ με θέμα τη διδασκαλία STEM στην πανδημία

23ο Γυμνάσιο Αθήνας:

Το 23ο Γυμνάσιο Αθήνας ανέλαβε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ως επίσημος εταίρος (Partner).

Το θέμα είναι επίκαιρο:

Υποστηρίζοντας τη συνέχιση της διδασκαλίας μαθημάτων  STEM κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσω online projects.

Supporting the continuation of teaching STEM subjects during the COVID-19 Pandemic through project-based online practices.