23ο Γυμνάσιο Αθήνας: Συμμετοχή στο Erasmus+ Steam2Go

Το σχολείο μας με μεγάλη χαρά συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Steam2Go (Erasmus+)

Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη χρήση κινητών χώρων δημιουργίας (mobile maker spaces) για την προώθηση του κινήματος των δημιουργών και την διευκόλυνση της πρόσβασης μαθητών και εκπαιδευτικών σε καινοτόμες και δημιουργικές εκπαιδευτικές εμπειρίες στο χώρο του STEAM.

Περισσότερα εδώ