23ο Γυμνάσιο Αθήνας: Συμμετοχή του σχολείου μας στο Erasmus+ ASSESSMAKE21

assessmake21

Το 23ο Γυμνάσιο Αθήνας με μεγάλη χαρά συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Assessmake21 !!

Το έργο Assessmake21 αφορά υλοποίηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα σε χώρους δημιουργίας (MAKERSPACES).

Δείτε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ.

Το φυλλάδιο του έργου:

http://blogs.sch.gr/23gymath/files/2022/01/leaflet_assessmake21_GR.pdf