Διασύνδεση της Διεύθυνσης Β/Θμιας Αχαΐας.

Εγκαταστάθηκε ο εξοπλισμός και έγινε η διασύνδεση της Διεύθυνσης Αχαΐας. Μετά από τους επιτυχείς ελέγχους προχωράμε στην εγκατάσταση και διασύνδεση και των υπόλοιπων Διευθύνσεων.