3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ

Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2000 και ώρα 9.30 π.μ. στο ξενοδοχείο "Electra Palace" (Νικοδήμου 18. Πλάκα - Αθήνα). θα πραγματοποιηθεί η 3η Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του έργου Ασκοί του Αιόλου της Ενέργειας Οδύσσεια. που εφαρμόζεται σε περισσότερα από 370 σχολεία της χώρας και στοχεύει στην ένταξη και την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το έργο Ασκοί του Αιόλου αποσκοπεί στη δικτύωση και υποστήριξη της λειτουργίας ενός δικτύου σχολικών εργαστηρίων σε πανελλαδική κλίμακα. διασυνδέοντας 356 (επιλεγμένα από το ΥΠΕΠΘ) σχολικά εργαστήρια σε αντίστοιχα σχολεία σε 29 νομούς. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του Πανελλαδικού Σχολικού Δικτύου. μέσα από το έργο Ασκοί του Αιόλου. οι εμπειρίες που αποκομίσθηκαν. καθώς επίσης και οι επιπτώσεις της αξιοποίησής του στο εκπαιδευτικό έργο.

Το Πανελλαδικό Σχολικό Δίκτυο υλοποιείται στο πλαίσιο της Οδύσσειας. η οποία είναι μια Ενέργεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του ΥΠΕΠΘ και υλοποιείται από την Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. την Διεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ). Το ΙΤΥ είναι ένα Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. εποπτευόμενο από το ΥΠΕΠΘ. σύμβουλος του Κράτους σε θέματα Πληροφορικής και έχει αναλάβει το σχεδιασμό. την τεχνική στήριξη και την παρακολούθηση των επιμέρους υπο-έργων της Ενέργειας. Τα έργα της Ενέργειας περιλαμβάνουν ανάπτυξη υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής στα σχολεία. κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. ανάπτυξη λογισμικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. καθώς και έργα επίδειξης. μελέτης. πιστοποίησης και διάχυσης αποτελεσμάτων. Το Σχολικό Δίκτυο που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσει δικτυακούς κόμβους σε 29 νομούς. που εγκαθίστανται σε χώρους του ΟΤΕ. ο οποίος παρέχει και τα αναγκαία τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα για τη διασύνδεση των κόμβων. στα πλαίσια ειδικής συμφωνίας. Το Σχολικό Δίκτυο αποκτά πρόσβαση στο Internet μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). που αποτελεί το πλέον προηγμένο τεχνολογικά δίκτυο στην Ελλάδα.

Η διασύνδεση των εργαστηρίων στο Σχολικό Δίκτυο επιτυγχάνεται κύρια με τη χρήση ψηφιακών κυκλωμάτων υψηλής ταχύτητας (128 kbps). Επιπλέον. το Σχολικό Δίκτυο εξασφαλίζει τη δυνατότητα στο σύνολο των σχολείων κάθε νομού για την παροχή Internet υπηρεσιών σʼ αυτά. Μέχρι το τέλος του 2000 θα έχουν διασυνδεθεί στο Σχολικό Δίκτυο: 356 Σχολικά εργαστήρια. εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστικό εξοπλισμό 30 Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Παροχή Internet υπηρεσιών σε 1000 επιπλέον σχολεία Μέχρι σήμερα. έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κανονικά οι κόμβοι στις πρωτεύουσες των νομών στις παρακάτω 25 πόλεις: Αθήνα. Θεσσαλονίκη. Πάτρα. Ηράκλειο. Λάρισα. Βόλος. Ιωάννινα. Καλαμάτα. Αγρίνιο. Άρτα. Τρίπολη. Ρέθυμνο. Χανιά. Τρίκαλα. Κοζάνη. Καστοριά. Έδεσσα. Σέρρες. Πολύγυρος. Σάμος. Κόρινθος. Ερμούπολη. Ξάνθη. Κομοτηνή. Αλεξανδρούπολη. Το δίκτυο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης στις υπόλοιπες πόλεις (Χίο. Ρόδο. Μυτιλήνη και Λαμία). Ως ποσοστό. η υλοποίηση του δικτύου κορμού ανέρχεται στο 86%. Επίσης. έχουν συνδεθεί στο δίκτυο 100 σχολικά εργαστήρια (ποσοστό 28%). παρέχονται υπηρεσίες Internet σε επιπλέον 215 σχολεία. ενώ έχουν ακόμα διασυνδεθεί 9 Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 324 εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες του ΥΠΕΠΘ. Το έργο εκτελείται με προϋπολογισμό 1.2 δις δρχ. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Για την υλοποίηση του έργου έχουν συνεργαστεί οι παρακάτω φορείς: Infoquest A.E.B.E. (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 643 εκατ. δρχ.). Sysware Α.Ε. (προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού 54 εκατ. δρχ.). ΟΤΕ Α.Ε. (παροχή τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων. φιλοξενία δικτυακών κόμβων 210 εκατ. δρχ.). Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (παροχή διασύνδεσης στο Internet 75 εκατ. δρχ.). ΑΕΙ και ΤΕΙ (παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις φάσεις υλοποίησης και λειτουργίας του δικτύου 63 εκατ. δρχ.) Για τους σκοπούς της ενημέρωσης και προβολής του Σχολικού Δικτύου έχει κατασκευαστεί ιστοσελίδα στον δικτυακό τόπο των Ελληνικών Σχολείων. (διεύθυνση: https://www.sch.gr). που ενημερώνεται καθημερινά και απεικονίζει με ακρίβεια την πρόοδο του έργου.