2ο Διασχολικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Ενηλίκων

2ο Διασχολικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Ενηλίκων στο 39ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.