2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς – Ολοκλήρωση προγράμματος Erasmus+ KA202 «No Bounds in Learning» 2018-2021

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus+ KA202 "No Bounds in Learning", στο οποίο συμμετείχε το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς μαζί με άλλα έξι (6) σχολεία από την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κροατία, κατά την περίοδο Οκτώβριος 2018- Σεπτέμβριος 2021.

Στη σύμπραξη συμμετείχαν μόνο εκπαιδευτικοί από τα συνεργαζόμενα σχολεία και οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι παρακάτω:

  • Δημιουργία ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
  • Ανίχνευση των επαγγελματικών αναγκών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
  • Βελτίωση των προσόντων του προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα των υπηρεσιών
  • Καταγραφή μεθόδων και τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στην τάξη
  • Κατάρτιση δεξιοτήτων των μαθητών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ανάλογα με τις ατομικές διαφορές και τα χαρακτηριστικά των μαθητών
  • Δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης για μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες

Προηγήθηκε η δημιουργία ερωτηματολογίου, με σκοπό  την αποτύπωση των γνώσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας για τις μαθησιακές δυσκολίες και την συμπερίληψη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στις συναντήσεις και στη δημιουργία των εργαλείων συμμετείχαν 6 εκπαιδευτικοί του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς και στην εφαρμογή των εργαλείων στην τάξη και στην αξιολόγηση αυτών συμμετείχαν συνολικά 10 εκπαιδευτικοί.

Ως παραδοτέο αναπτύχθηκε ένα «Εγχειρίδιο προτεινόμενων εργαλείων για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθησιακές δυσκολίες» με επιλογές προτεινόμενων εργαλείων όλων των συμμετεχόντων σχολείων,  για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα συγκεκριμένα αντικείμενα – πεδία της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Αναλυτικά οι συναντήσεις, οι δράσεις και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://sites.google.com/view/noboundsinlearning