Σεμινάριο Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Σεμινάριο Επαγγελματικής Επιμόρφωσης για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα: Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ (media literacy): Διαμορφώνοντας κριτικούς αναγνώστες μηνυμάτων

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΑΙ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ KAI ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
οργανώνουν Σεμινάριο Επαγγελματικής Επιμόρφωσης
για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης
με θέμα:
Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ (media literacy):
Διαμορφώνοντας κριτικούς αναγνώστες μηνυμάτων

Το Σεμινάριο θα έχει Θεωρητικά και Πρακτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 42 ωρών. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης εν ενεργεία με προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) χρόνων.
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη (17:30 – 20:30)
στο Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Σχεδιασμού (Καλαμιώτου 2. 105 63 Αθήνα).
Οι θέσεις είναι περιορισμένες λόγω του βιωματικού χαρακτήρα των εργαστηρίων
(15 επιμορφούμενοι) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. ενώ στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.