3o Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης – Προγράμματα Erasmus+ 2020-2022

Έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε πως για τα σχολικά έτη 2020-2022 το σχολείο μας θα εφαρμόσει τρία νέα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό προγραμμάτων σε πέντε, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους μαθητές και μαθήτριες να ωφεληθούν από την όλη διαδικασία.

Τα τρία καινούρια προγράμματα είναι τα εξής:

  • “nEURO Nesting”

Οι συνεργαζόμενες χώρες είναι: Ρουμανία, Βουλγαρία , Πορτογαλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο

Πρόκειται για ένα διαθεματικό project που βασίζεται στον κόσμο των πουλιών.

Ο τίτλος είναι ένα λογοπαίγνιο:

α) Η λέξη EURO δηλώνει με σαφήνεια ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

β) Το γράμμα “n” δημιουργεί τη λέξη “neuro” και αναφέρεται στη μελέτη της νευροεπιστήμης η οποία κατέχει βασικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης και στη δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται για βιωματική μάθηση βασισμένη στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του ψυχολόγου Gardner. Το φάσμα των δραστηριοτήτων θα διεξαχθεί χρησιμοποιώντας ενεργές μεθοδολογίες και θα επεκταθεί μέσω της εφαρμογής  της πολλαπλής νοημοσύνης ,  σε διαφορετικές πτυχές του θέματος με έναν πιο συγκεκριμένο, επιστημονικό, γλωσσικό, φυσιοκρατικό, μαθηματικό, ενδο- και διαπροσωπικό, μουσικό, χωρικό και κινητικό τρόπο. Ο στόχος είναι όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, ανεξάρτητα από τον τρόπο που μαθαίνουν, να ωφεληθούν ανάλογα.

γ) Η λέξη “Nesting” δηλώνει το “φώλιασμα” των πουλιών.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να ενσωματωθεί η συγκεκριμένη γνώση των πουλιών από κάθε χώρα και συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον, η μετανάστευσή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να ευαισθητοποιηθούμε ως προς τη σπουδαιότητα των πουλιών αλλά και ως προς την επίδραση του περιβάλλοντος στην εξαφάνιση κάποιων ειδών.

 

  • Open minds, skillful hands” – “ Ανοιχτά μυαλά, επιδέξια χέρια”

 

Οι χώρες εταίροι είναι οι εξής: Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία, Ισπανία, Ελλάδα

Η αρχή της εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο συμβαδίζει με την εντατική ανάπτυξη των παιδιών. Διαμορφώνονται οι πνευματικές τους ικανότητες και αναπτύσσονται οι περισσότερες έμφυτες προθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας μάθησης).

Με το συγκεκριμένο project θέλουμε να αναπτύξουμε τις επιλεγμένες βασικές ικανότητες και να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των μαθητών, για να τους επιτρέψουμε να επιτύχουν εκπαιδευτική επιτυχία, και στο μέλλον - ζωή και επαγγελματική επιτυχία. Μέσα από τις δραστηριότητες του έργου θέλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να προσαρμοστούν στον δυναμικό πολιτισμό και τις κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν στον σύγχρονο κόσμο.

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα καλύψουν διάφορους τομείς των ενδιαφερόντων και των θεμάτων των μαθητών  επεκτείνοντας το βασικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών και περιλαμβάνουν: - απόκτηση νέας εμπειρίας και δεξιοτήτων συνδυάζοντας το μυαλό και τα χέρια των  συμμετεχόντων - πραγματοποιώντας τον σκοπό της μάθησης και την αξία / χρησιμότητα του τι μελετάται κάθε φορά. Λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες, τη δέσμευση και την ανεξαρτησία των συμμετεχόντων και με την  σαφή επιλογή του περιεχομένου των εργασιών, των μεθόδων, των μορφών εργασίας καθώς και των τεχνο-διδακτικών μέσων και υλικών, βοηθούν  τους συμμετέχοντες  να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις ατομικές τους δυνατότητες - προετοιμάζοντάς τους να λειτουργήσουν στην κοινωνία, να χρησιμοποιήσουν την  εθνική κληρονομιά και τα πολιτιστικά αγαθά και να  εξοπλιστούν  με χρήσιμες δεξιότητες και γενικές γνώσεις (όπως π.χ. να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τις προθέσεις κάποιου, τα συναισθήματα, να αντιμετωπίσουν  διάφορες καταστάσεις, να δημιουργήσουν σχέσεις, να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες, να συνεργαστούν σε μια ομάδα και να επιλύσουν προβλήματα).

Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν: την αποτελεσματική επικοινωνία, την κατανόηση στα αγγλικά, τη δημιουργικότητα, τη λογική σκέψη, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εποικοδομητική επίλυση προβλημάτων, την εργασία, την διαχείριση της διαδικασίας της δικής τους ανάπτυξης, την  ικανότητα συνειδητής και σκόπιμης σχεδίασης, τον καθορισμό στόχων (στην εκπαίδευσή τους και στη ζωή).

Δουλεύοντας και διασκεδάζοντας σε μια διεθνή ομάδα, θα διαλύσουν τα γλωσσικά και επικοινωνιακά εμπόδια και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες συνεργασίας. Η πολιτιστική ποικιλομορφία και η ποικιλομορφία της παράδοσης της Ευρώπης, που θεωρείται κοινότητα συνθέσεων  και αντιθέσεων, είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό της συνεργασίας μας που συγκεντρώνει σχολεία διαφόρων μεγεθών, αριθμών, προφίλ, τοποθεσίας και εμπειρίας στην υλοποίηση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Χάρη στο έργο, μπορούμε να μάθουμε πολλά ο ένας από τον άλλο και να οικοδομήσουμε από κοινού μια αίσθηση ενότητας μεταξύ των μαθητών μας. Να τους διδάξουμε αμοιβαία κατανόηση αναφερόμενοι σε κοινές ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες των χωρών μας  με βάση τον αμοιβαίο διάλογο και σεβασμό.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να χτίσει και να διευρύνει την αίσθηση της κοινής ταυτότητας, να προωθήσει την πολιτιστική πολυμορφία (ενότητα στην πολυμορφία), να αναπτύξει την πολιτιστική έκφραση των μαθητών (στρατηγική της Λισαβόνας) και να ενισχύσει τις δεξιότητες που ταιριάζουν στις ιδέες της μάθησης .

 

  • Reading is fun” –“Το διάβασμα είναι διασκεδαστικό”

Συνεργαζόμενες χώρες: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα

Είναι το διάβασμα διασκεδαστικό για τα παιδιά; Ποια είναι τα κίνητρα που τα ωθούν να διαβάσουν ένα βιβλίο; Πώς κατανοούν και μαθαίνουν καλύτερα αυτά που διαβάζουν;

Με το  παρόν πρόγραμμα σκοπεύουμε  να ενθαρρύνουμε την  ανάγνωση ως μέσο στην επικοινωνία, να λάβουμε πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα, ανταλλάσσοντας τεχνικές, πρακτικές, μεθοδολογίες και προτιμήσεις ανάγνωσης. Έτσι εξοικειώνονται με κείμενα και έθιμα από ξένες χώρες (π.χ. παραδοσιακά παραμύθια), δοκιμάζοντας διαφορετικές μεθόδους βελτίωσης των προσωπικών τους δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανάγνωσης. Στη συνέχεια, θα συνειδητοποιήσουν ότι η εξάσκηση, η συγκέντρωση, η ετοιμότητα  και το ενδιαφέρον είναι απαραίτητα για τη δική τους πρόοδος. Στη συνέχεια θα αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες ανάγνωσης, θα αυξηθεί το κίνητρό τους και η κατανόηση όσων διαβάζουν. Το αποτέλεσμα είναι  οι ίδιοι οι μαθητές να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι η ανάγνωση μπορεί να είναι απόλαυση.

Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί θα  συνεχίσουν την δική τους εκπαίδευση ως προς έναν απ’ τους στόχους τους που είναι η  «ανάγνωση στην τάξη», θα  γνωρίσουν και θα αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι συνεργάτες τους από τα σχολεία εταίρους και θα διευρύνουν την μεθοδολογία τους. Έτσι όλοι οι συμμετέχοντες αποκομίζουν κέρδη ο ένας από τον άλλο για να βελτιώσουν την ποιότητα των μεθόδων διδασκαλίας τους.

Τα κείμενα και τα εγχειρίδια που θα χρησιμοποιηθούν θα αντιμετωπιστούν με πληρότητα και πέρα από την χρήση τους ως εκπαιδευτικό υλικό θα παρέχουν και απόλαυση στους μαθητές (π.χ. παραμύθια).  Σε ένα παραμύθι γνωστό σε όλους. Αρχικά εφαρμόζονται  μέθοδοι ανάγνωσης και στη συνέχεια αξιολογείται. Επίσης  θα αντιμετωπιστεί ως προς το περιεχόμενο και τη γλώσσα. Έτσι, μέσω της ανταλλαγής τυπικών παραμυθιών τα παιδιά αποκτούν μια εικόνα για τον πολιτισμό των ξένων χωρών.

Καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου, θα υπάρχει μια ζωηρή ανταλλαγή σε διάφορες μεθόδους, προκειμένου να βελτιωθούν οι δεξιότητες ανάγνωσης, ώστε τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, να έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά μεθόδων.

Ως περαιτέρω αποτέλεσμα, θα υπάρχει το "βιβλίο παραμυθιού", το οποίο θα περιλαμβάνει παραδοσιακά παραμύθια από όλα τα σχολεία συμμετοχής καθώς και ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο με τίτλο "Ένας βιβλιοφάγος στο δρόμο", ως αποτέλεσμα των «ταξιδιών» της μασκότ του προγράμματος.

Μακροπρόθεσμα, η συμμετοχή στο έργο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη στα εμπλεκόμενα σχολεία. Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του έργου όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν όλα τα αποτελέσματα του προγράμματος στη διάθεσή τους, π.χ.  βίντεο, φωτογραφίες, τον κατάλογο με τις μεθοδολογίες, κείμενα και ούτω καθεξής.

Παράλληλα, γνωρίζοντας τον  πολιτισμό των άλλων,  τα παιδιά θα γίνουν ανοιχτόμυαλα ως προς την  πολιτιστική ποικιλομορφία.