3ο ΓΕΛ ΡεΘύμνου, Erasmus+ KA229 , Maths is around us

Το 3ο ΓΕΛ Ρεθύμνου κατά το σχολικό έτος 2019-20 συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA229 με τίτλο “ Maths is around us”. Το πρόγραμμα αυτό γίνεται σε συνεργασία με τα σχολεία: Colegiul de Stiinte “ GrigoreAntipa” από το Brasov της Ρουμανίας και  IES IzpisúaBelmonte από το Hellín της Ισπανίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού έγινε η πρώτη μετακίνηση πέντε μαθητών/ μαθητριών και δύο καθηγητριών του σχολείου στην πόλη Brasov της Ρουμανίας από τις 3-6 Δεκεμβρίου.