4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης. Διάκριση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Bravo schools

To 4o Δημοτικό Σχολείο Πεύκης διακρίθηκε στον Διαγωνισμό Bravo Schools στον 16ο στόχο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί».

Μέσα από τον διάλογο τα παιδιά εκφράστηκαν και έδωσαν τους ορισμούς των εννοιών "Ειρήνη, Δικαιοσύνη, Δημοκρατία", μπόρεσαν να διαπιστώσουν τις διαφορές και τις κοινωνικές ανισότητες,  προσέγγισαν την ελληνική ιστορία και τη λαϊκή παράδοση με έναν διαφορετικό τρόπο, δραστηριοποιήθηκαν στην ανάδειξη των  δημοκρατικών αξιών οι οποίες πλαισιώνουν τα δικαιώματα των παιδιών και παρουσίασαν τα μηνύματά τους στη σχολική κοινότητα και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture”.