4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης. Συμμετοχή στην Παγκόσμια μέρα Τυφλοκώφωσης

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης  ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας για την παγκόσμια καμπάνια ευαισθητοποίησης που διοργανώνει η Παγκόσμια Οργάνωση για την Τυφλοκώφωση (Deafblind International) και συμμετέχει στη δράση ενημέρωσης για την τυφλοκώφωση. Κατασκευάσαμε τετράγωνα πλεκτά  με τα οποία θα δημιουργηθεί μια μοναδική απτική σύνθεση που θα αναρτηθεί και θα κοσμήσει ένα δημόσιο χώρο. Με αυτό συμβολίζεται η συνύπαρξη και η συμμετοχή όλων των ανθρώπων μέσα από έναν κοινό σκοπό, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση προς την τυφλοκώφωση.