4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ – Ενημέρωση για θέματα πυροπροστασίας -πυρασφάλειας

Στις 23 Οκτωβρίου 2019 οι μαθητές της Γ Γυμνασίου ενημερώθηκαν σε θέματα πυροπροστασίας από το Πυροσβεστικό Σώμα Ξάνθης. Η ενημέρωση έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν video σχετικό με τον τρόπο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς υπό πραγματικές συνθήκες. Ακολούθησε ενημέρωση και συζήτηση για το πως αντιδρούμε σε ανάλογες συνθήκες. Στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος έγινε επίδειξη κατάσβεσης φωτιάς με πυροσβεστήρα.