4ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα» διοργανώνει, για τέταρτη φορά, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ15/152576/Δ2), τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, οι νικητές του οποίου θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 4ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική έχουν όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες της Χώρας. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες αποτελούμενες από έναν (1) έως τρεις (3) μαθητές των ακόλουθων κατηγοριών:

  • Κατηγορία A: Μαθητές Λυκείων
  • Κατηγορία B: Μαθητές Γυμνασίων

Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει έναν (1) καθηγητή που θα επιβλέπει τις εργασίες των μαθητών.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για όλες τις διαδικασίες από τους κανόνες του 4ου Διαγωνισμού.

Μπορείτε να δείτε τι χρειάζεται για την προετοιμασία των μαθητών εδώ.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζονται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

 

Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού έχει ως εξής:

Περίοδος εγγραφής:  5/10/2020-20/01/2021*

1ο στάδιο διαγωνισμού: 21/01/2021-04/02/2021*

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου σταδίου: 05/02/2021 *

2ο στάδιο διαγωνισμού: 08/02/2021-25/02/2021 *

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων διαγωνισμού: 17/3/2021 *

Τελετή απονομής βραβείων:  Θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο *

 

Κατάθεση βίντεο των πέντε νικητριών ομάδων από κάθε κατηγορία, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία του Βραβείου Κοινού: 18/3/2021-8/4/2021 *

Ψηφοφορία κοινού και απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης: 12/04/2021-22/04/2021 *

Ανακοίνωση νικητών που θα συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό: 23/04/2021 *

 

*Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παραπάνω ημερομηνιών σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος Διαγωνισμός δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία μαθητών ή καθηγητών, αλλά όλα γίνονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα στο διαδίκτυο.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική είναι διαθέσιμες στην ειδική σελίδα στην διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ .