4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη

Edu 2023 24Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη από το Envolve Entrepreneurship.

Στόχος του μαθητικού διαγωνισμού επιχειρηματικότητας είναι να καλλιεργήσει την επιχειρηματικότητα και την καινοτόμο σκέψη σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θέτοντας την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν και να εξοικειωθούν με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και το σχεδιασμό επιχειρήσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι ομάδες των μαθητών/-τριών που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καλούνται να υποβάλουν σε ψηφιακή πλατφόρμα την επιχειρηματική τους ιδέα, το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), την τεκμηρίωση του αειφόρου προσανατολισμού, καθώς και video με παρουσίαση του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας.

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου : Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας