5/10/2019 Συμπόσιο-ημερίδα: Το δένδρο της logo εν Ελλάδι

Σάββατο 5/10/2019, OTE Academy (Πέλικα & Σπάρτης 1, 15122, Μαρούσι Αττικής)

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09.00-14.30, στο OTE Academy (Πέλικα & Σπάρτης 1, 15122, Μαρούσι Αττικής), διοργανώνεται το συμπόσιο “Το δένδρο της Logo εν Ελλάδι”, για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των δραστηριοτήτων με logo-like περιβάλλοντα, μέσα από τη ματιά και τις εμπειρίες όσων τα αγάπησαν, τα δημιούργησαν και τα αξιοποίησαν στην εκπαιδευτική διαδικασία...
Μια διαφορετική ημερίδα από όσα έχουμε μέχρι σήμερα παρακολουθήσει, ταξιδεύοντας σε 4 εποχές… αφηγούμενοι προσωπικές ιστορίες – εμπειρίες που μας άφησαν ανεξίτηλα ίχνη, που ίσως ποτέ δεν μοιραστήκαμε…
Κύριος σκοπός της ημερίδας είναι να φέρει σε επαφή παλαιούς και νεότερους εραστές, εργάτες και μαχητές των logo-likeπεριβαλλόντων και της παιδαγωγικής τους αξιοποίησης, από τις απαρχές της Logo μέχρι το Scratch, και ακόμη παραπέρα, χωρίς κανενός είδους αποκλεισμό, μέσα από 4 εποχές.
"80s": Η εποχή της τοπικότητας, των δημιουργικών ανεξάρτητων πρωτοβουλιών.
"90s": Η εποχή της υπολογιστικής πολυτροπικότητας, των πολυμέσων και των παραθύρων.
"00s": Η εποχή των διεπιστημονικών διερευνήσεων, του οπτικού προγραμματισμού.
"10s": Η εποχή των παγκόσμιων κοινοτήτων, των διασυνδέσεων με τον πραγματικό κόσμο.

«Το δέντρο της Logo εν Ελλάδι»

(Σάββατο 5/10/2019 Θέατρο OTEAcademy)

Ένα Συμπόσιο - Ημερίδα που θα επιχειρήσει να δείξει πώς η Logo, που εμφανίστηκε στη δεκαετία του ’80, αποτελεί ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον ανάπτυξης με πολύ μέλλον…

Το παρελθόν, το παρόν και προτίστως το μέλλον των δραστηριοτήτων με logo-like περιβάλλοντα, μέσα από τα μάτια όσων τα αγάπησαν, τα δημιούργησαν και τα αξιοποιούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ένα διαφορετικό Σάββατο (5/10/19, 9:00-14:30) από όσα έχετε μέχρι σήμερα παρακολουθήσει, ταξιδεύοντας σε 4 εποχές…

  • αφηγούμενοι προσωπικές ιστορίες - εμπειρίες που μας άφησαν ανεξίτηλα ίχνη, που ίσως ποτέ δεν μοιραστήκαμε,
  • περιηγούμενοι σε εκθέματα (φωτογραφίες, βίντεο, κατασκευές, βιβλία, συσκευασίες λογισμικών κ.λπ.), και
  • συμμετέχοντας σε βιωματικές δραστηριότητες και καλές πρακτικές.

Σκοπός

Σκοπός του Συμποσίου - Ημερίδας “Το δένδρο της Logo εν Ελλάδι” είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα σε μέλη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της γλώσσας προγραμματισμού Logo και των logo-like περιβαλλόντων, μέσα από τη ματιά και τις εμπειρίες όσων τα αγάπησαν, τα δημιούργησαν και τα αξιοποίησαν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Κύριος στόχος της ημερίδας είναι να φέρει σε επαφή παλαιούς και νεότερους εραστές, εργάτες και μαχητές των logo-like περιβαλλόντων και της παιδαγωγικής αξιοποίησης της γλώσσας προγραμματισμού Logo, από τις απαρχές της μέχρι το Scratch.

Απευθύνεται

  • Σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Σε στελέχη της εκπαίδευσης
  • Σε επιμορφωτές ΤΠΕ στην εκπαίδευση
  • Στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με την παιδαγωγική αξιοποίηση των logo-like περιβαλλόντων στη διδασκαλία και τη μάθηση
  • Στην κοινότητα των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και εφαρμογών για τη διδασκαλία και τη μάθηση
  • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που στο πλαίσιο των σπουδών τους ασχολούνται με τον προγραμματισμό και τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
 

Τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου

OTE Academy, Πέλικα & Σπάρτης 1, 15122, Μαρούσι Αττικής

Εγγραφή - Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του συνεδρίου δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες.

Όλοι οι συμμετέχοντες στις εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες

στον ιστότοπο https://www.logotreegr.net/

Ακόμα, έχει δημιουργηθεί εκδήλωση  "Το δέντρο της Logo εν Ελλάδι " :