5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική

Αγαπητοί καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα» διοργανώνει, για πέμπτη φορά, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ15/140777_2021/Δ2), τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, οι νικητές του οποίου θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 5ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική έχουν όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες της Χώρας. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες αποτελούμενες από έναν (1) έως τρεις (3) μαθητές των ακόλουθων κατηγοριών:

  • Κατηγορία A: Μαθητές Λυκείων
  • Κατηγορία B: Μαθητές Γυμνασίων

Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει έναν (1) καθηγητή που θα επιβλέπει τις εργασίες των μαθητών.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για όλες τις διαδικασίες από τους κανόνες του 5ου Διαγωνισμού.

Μπορείτε να δείτε τι χρειάζεται για την προετοιμασία των μαθητών εδώ.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζονται μέχρι τις 23 Ιανουαρίου.

Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού έχει ως εξής:

Περίοδος εγγραφής: 20/10/2021-23/1/2022*

1ο στάδιο διαγωνισμού: 24/01/2022-07/02/2022*

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου σταδίου: 10/02/2022 *

2ο στάδιο διαγωνισμού: 11/02/2022-07/03/2022 *

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων διαγωνισμού: 31/3/2022 *

Τελετή απονομής βραβείων:  Θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο *

*Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παραπάνω ημερομηνιών σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος Διαγωνισμός δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία μαθητών ή καθηγητών, αλλά όλα γίνονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

Θα επιθυμούσαμε να ενημερώσετε τους καθηγητές-μέλη σας, καθώς και να προωθήσετε τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική μέσα από τα κοινωνικά σας δίκτυα και την ιστοσελίδα σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική είναι διαθέσιμες στην ειδική σελίδα στην διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ, από την οποία μπορείτε να αντλήσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες, καθώς επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις αναρτήσεις μας στο LinkedIn, στο Instagram και στο Twitter (#esc2021stat, #statisticscompetition).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αφίσες του Διαγωνισμού προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε για την γνωστοποίησή του.

POSTER 5osDIAG01

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Σωτηρία Σαλάππα

Βιβλιοθηκονόμος, M.Sc.

Μέλος Ομάδας 5ου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Τμήμα Βιβλιοθήκης και Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοχώρου

Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10, Πειραιάς

Ώρες κοινού: 08:00-14:00 Δευτέρα - Παρασκευή

tel.: 0030 213 1352315

fax: 0030 213 1352819

e-mail: StatisticsCompetition@statistics.gr