7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων: eTwinning Projects

Το 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων συμμετέχει, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, στα eTwinning projects: