Εγκατάσταση νέου πιστοποιητικού της Αρχής Πιστοποίησης του Π.Σ.Δ.


Στο πλαίσιο ανανέωσης της υπηρεσίας ψηφιακών πιστοποιητικών του ΠΣΔ θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το νέο πιστοποιητικό της Αρχής Πιστοποίησης του ΠΣΔ ( http://ca.sch.gr ) επιλέγοντας το σύνδεσμο με τίτλο "Πιστοποιητικό Αρχής Πιστοποίησης" (μεγάλο πράσινο κουμπί).

Λεπτομερείς οδηγίες για αυτό θα βρείτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής.

Η εγκατάσταση του νέου πιστοποιητικού προτείνεται να γίνει άμεσα καθώς μετά την Παρασκευή 11 Μαρτίου  2011 ο φυλλομετρητής σας δεν θα μπορεί να επαληθεύσει  χωρίς το νέο πιστοποιητικό, την αυθεντικότητα των υπηρεσιών του ΠΣΔ που προστατεύονται με μηχανισμούς κρυπτογράφησης (SSL).

Με εκτίμηση,

Για την υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών ΠΣΔ.