Ελληνική Ένωση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΕΕΔΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα ιδρύθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΕΔΕ) (Hellenic Association of Intercultural Education - ΗΑΙΕ), ως επίσημος φορέας της Διεθνούς Ένωσης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (International Association for Intercultural Education - ΙΑΙΕ) στην Ελλάδα.

Στόχος της Ελληνικής Ένωσης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και άλλους ελληνικούς και διεθνείς φορείς, είναι η διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων, η ανάπτυξη νέων συνεργασιών/projects για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η εφαρμογή της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη σχολική πράξη.

Ως πρώτη προσπάθεια της Ελληνικής Ένωσης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και το Κέντρο Διαπολιτισμικών Μελετών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (ICIS), θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 6-10 Απριλίου 2013, σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο «Διαφορετικότητες και ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 35 ωρών, χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Εκπαίδευση-κατάρτιση, Β. Επισκέψεις σε σχολεία, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς από το εξωτερικό.

Για τους Έλληνες συναδέλφους που θα γίνουν μέλη της ΕΕΔΕ προβλέπεται μειωμένο κόστος συμμετοχής, δώρο ένα βιβλίο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για τα πρώτα μέλη και η δυνατότητα πληρωμής χωρίς έμβασμα σε ελληνική τράπεζα.

Η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΔΕ είναι: http://www.iaie.org/haie_greek/ και http://www.iaie.org/haie_english/

Πληροφορίες για το σεμινάριο: http://athens.iaie.org/ και http://iaie.org/athens