Παρουσιάσεις του ΠΣΔ σε συνέδρια, ημερίδες

 Εκδηλώσεις έτους 2004

 • Ημερίδα ΕΔΕΤ Δράσεις ασύρματης δικτύωσης στο ΠΣΔ: Η περίπτωση της Καλαμάτας, Οκτώβριος 2004, Αθήνα
  Εικόνα σύνδεσμος προς το συμπιεσμένο αρχείο της παρουσίασης(Μέγεθος 2 Μb)
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Οκτώβριος 2004, Αθήνα, Στρογγυλή τράπεζα Εκπαιδευτικές Πύλες
  Εικόνα σύνδεσμος προς το συμπιεσμένο αρχείο της παρουσίασης (Μέγεθος 9 Μb)
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Οκτώβριος 2004, Αθήνα, Η αξιοποίηση των τηλεματικών υπηρεσιών του Πανελλήνιου σχολικού Δικτύου από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
  Εικόνα σύνδεσμος προς το συμπιεσμένο αρχείο της παρουσίασης (Μέγεθος 1.5 Μb)
 • Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η τεχνική στήριξη πληροφοριακών συστημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  Εικόνα σύνδεσμος προς το συμπιεσμένο αρχείο της παρουσίασης (Μέγεθος 4.8 Mb)
 • 2ο Συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), Απρίλιος 2004, Πάτρα, Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΛΑΚ) και η εφαρμογή του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Εικόνα σύνδεσμος προς το συμπιεσμένο αρχείο της παρουσίασης (Μέγεθος 800 Kb)
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής Πληροφορική και Εκπαίδευση, Φεβρουάριος 2004, Θεσσαλονίκη, Το Παρόν και το Μέλλον του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
  Εικόνα σύνδεσμος προς το συμπιεσμένο αρχείο της παρουσίασης (Μέγεθος 5.2 Mb)
 • Ημερίδα: Ασφαλέστερο περιβάλλον στο Διαδίκτυο για παιδιά και εφήβους, Φεβρουάριος 2004, Αθήνα, Έλεγχος Περιεχομένου σε Εκπαιδευτικά Δίκτυα: Η εφαρμογή του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Εικόνα σύνδεσμος προς το συμπιεσμένο αρχείο της παρουσίασης (Μέγεθος 3.5 Μb)
 • Επιστημονική Συνάντηση για την Παιδεία Εκπαιδευτικοί Προβληματισμοί - Καινοτομίες, Ιανουάριος 2004, Πάτρα, Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η αξιοποίηση των υπηρεσιών του από την Εκπαιδευτική Κοινότητα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Εικόνα σύνδεσμος προς το συμπιεσμένο αρχείο της παρουσίασης (Μέγεθος 5 Mb)
 • Ημερίδα: Προς ένα ασφαλέστερο Internet: Η Ελληνική Πραγματικότητα, Ιανουάριος 2004, Αθήνα, Έλεγχος Περιεχομένου σε Εκπαιδευτικά Δίκτυα: Πολιτικές και Κατευθύνσεις που εφαρμόζει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την προστασία των μαθητών από παράνομο και προσβλητικό περιεχόμενο στο Internet
  Εικόνα σύνδεσμος προς το συμπιεσμένο αρχείο της παρουσίασης (Μέγεθος 3.3 Μb)