Παρουσιάσεις του ΠΣΔ σε συνέδρια, ημερίδες

Εκδηλώσεις έτους 2002

 • ED-MEDIA 2002 - World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, June 2002, Denver Colorado, USA, Policies for content filtering in educational networks: The case of Greece
 • Παρουσίαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.Αθήνα, 27 Ιουνίου 2002.
  Εικόνα σύνδεσμος προς το συμπιεσμένο αρχείο της παρουσίασης(Μέγεθος 3,5 Μb)

  Παρουσίαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.
  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2002.

  1. Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ κ. Αθανάσιου Τσουροπλή
  2. Γραφείο για την Κ.τ.Π. / ΥΠΕΠΘ
  3. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
   • Παρουσιαση σε Powerpoint. (Αρχείο zip, μέγεθος 3,5 Mb).
   • Αναφορά σε Word. (Αρχείο zip, μέγεθος 23 Kb).
   • Αναφορά σε pdf. (Αρχείο pdf, μέγεθος 194 Kb).
   • Αφίσα σε μορφή jpg. (Αρχείο zip, μέγεθος 1,3 Μb).
   • Video (Αρχείο zip, μέγεθος 16Mb)
   • Streaming video (χρειάζεται τον RealPlayer για να προβληθεί)
  4. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
  5. Έργο ΚΙΡΚΗ 2003 - Προσαρμογή διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
  6. Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής
 • Ημερίδα: Το διαδίκτυο προκαλεί τους γονείς, Μάιος 2002, Λευκωσία, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης

  Το Διαδίκτυο προκαλεί τους γονείς.
  Λευκωσία, 29 Μαϊου 2002.
  Παρουσιαση Powerpoint.
  Παραλαβή
  (Μέγεθος 3,5 ΜΒ).