Ενημέρωση


Ενημερωθείτε αναλυτικά για την αναστολή λειτουργίας δομών εκπαίδευσης εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού από τη σελίδα https://www.minedu.gov.gr


Μετάβαση