Ανεστραμμένη τάξη στη Φυσική

Η Ομάδα Έρευνας Τεκμηρίωησης Διδασκαλίας της Φυσικής σας καλεί στη συνάντηση.

To link της συνάντησης: https://minedu-secondary.webex.com/meet/mike1966