Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα «Ηλεκτρονική Μάθηση»

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα «Ηλεκτρονική Εκπαίδευση από Απόσταση (e-Εκπαίδευση)», το οποίο σχεδιάστηκε για διδάσκοντες στα Πανεπιστήμια της χώρας και υποστηρίχθηκε από την Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η ίδια ομάδα έχει σχεδιάσει και προσφέρει το Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα «Ηλεκτρονική Μάθηση» με τη μορφή mini-MOOC. Το νέο αυτό μάθημα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην πλατφόρμα eClass της Ομάδας μας.

Κάθε εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται για την ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να κάνει την εγγραφή του στη διεύθυνση http://tiny.cc/endiaferon.

 

Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης

Συντονιστής Ερευνητικής Ομάδας Ηλεκτρονικής Μάθησης