Aνοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

Στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 94627.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για το έτος 2020.

Το Έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 2020-2022 (ΠΚ2016ΣΕ04400000)».

Συγκεκριμένα ζητούνται:

  1. Δίσκοι για τα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων (Dell SC5020F και IBM v7000)
  2. Μνήμη για εξυπηρετητές (Blade Lenovo)
  3. Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των κεντρικών υποδομών (Δίκτυο και Datacenter) του ΠΣΔ
  4. Επέκταση της υποστήριξης του λογισμικού παρακολούθησης και διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και των υπηρεσιών διαχείρισης ιστοσελίδων του ΠΣΔ
Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»
Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π635/22.07.2020
Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια Εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2020»
Προϋπολογισμός Δαπάνης: € 96.774,19 πλέον Φ.Π.Α. 24% (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €120.000,00)
Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών: 28/8/2020 και ώρα 14:00
Έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ 01/09/2020 και ώρα 18:00
Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:   07/09/2020 και ώρα 14:00
Τρόπος Υποβολής Προσφορών: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Σχετικά αρχεία: