Ενέργειες φακέλων

Με την επιλογή αυτή σας παρέχετε η δυνατότητα να διαχειριστείτε τους φακέλους σας, είτε δημιουργώντας νέους φακέλους με υποφακέλους είτε εμφανίζοντας όλους τους φακέλους (ο φάκελος των spam είναι προκαθορισμένα μη ορατός στο προφίλ σας).

 • Επιλέγοντας από το αριστερό μενού «Ενέργειες Φακέλων/Δημιουργία Φακέλου», μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο.
 • Κάνοντας δεξί κλικ στο όνομα ενός φακέλου μπορείτε να αλλάξετε την κατάστασή του. Ενδεικτικές ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε είναι:
  • Δημιουργία Υποφακέλου: δημιουργείτε έναν υποφάκελο στο συγκεκριμένο φάκελο
  • Μετονομασία: μετονομάζετε το φάκελο
  • Διαγραφή: διαγράφετε το φάκελο
  • Έλεγχος φακέλου για νέα μηνύματα
  • Εισαγωγή/Εξαγωγή φακέλου (αρχείο τύπου MBOX)
 • Επιλέγοντας από το αριστερό μενού «Ενέργειες Φακέλων/Ανάπτυξη όλων», θα φανούν όλοι οι φάκελοι και οι υποφάκελοι που έχετε στο γραμματοκιβώτιό σας. Για όσους φακέλους έχετε ρυθμίσει «Έλεγχος για νέα μηνύματα» θα δείτε το πλήθος των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων στο πλάι του ονόματός τους δίπλα σε μία παρένθεση.

Παράδειγμα των ενεργειών που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στους φακέλους και τους υποφακέλους σας παρουσιάζεται παρακάτω που έχει επιλεγεί παραδειγματικά ένας φάκελος με ονομασία ΠΣΔ (δημιουργήθηκε με χρήση της ενέργειας Δημιουργία Φακέλου).

Παράδειγμα λειτουργιών διαχείρισης φακέλων και υποφακέλων
Παράδειγμα λειτουργιών διαχείρισης φακέλων και υποφακέλων