Κανόνες αλληλογραφίας

Επιλέγοντας από το οριζόντιο μενού του webmail.sch.gr  "Αλληλογραφία" --> "Κανόνες" έχετε πρόσβαση στην διαχείριση των παρακάτω:

  • Λευκή λίστα
  • Διακοπές
  • Μαύρη λίστα
  • Φίλτρο Spam
  • Προώθηση
Οθόνη χρήστη για την επιλογή «Κανόνες» της καρτέλας Αλληλογραφία
Οθόνη χρήστη για την επιλογή «Κανόνες» της καρτέλας Αλληλογραφία