Ενεργοποίηση προστασίας από spam μηνύματα

Για να ενεργοποιήσετε μέσω του  webmail.sch.gr,  την προστασία από μυνήματα που χαρακτηρίζονται σε κεντρικό επίπεδο ως spam μεταβείτε από το οριζόντιο μενού "Αλληλογραφία" --> "Κανόνες" και πατήστε πάνω στο "Απενεργοποιήθηκε" που υπάρχει δίπλα στον κανόνα Φίλτρο Spam.

Με την ενεργοποίηση του φίλτρου spam αν δεν έχετε ορίσει άλλο φάκελο, αυτόματα τα μηνύματα spam θα μεταφέρονται στον ομώνυμο φάκελο.

Μπορείτε να αλλάξετε τον φάκελο όπου θα μεταφερονται τα μηνύματα καθώς και το επίπεδο προστασίας από spam πατώντας πάνω στον κανόνα "Φίλτρο spam".

Παράδειγμα ορισμού παραμέτρων του φίλτρου spam
Παράδειγμα ορισμού παραμέτρων του φίλτρου spam

Όσο μικρότερη είναι  η τιμή που θα δώσετε στην επιλογή «Επίπεδο spam» τόσο πιο αυστηρό είναι το φίλτρο spam. Πολύ μικρές τιμές (κάτω από 5) ενδέχεται να μετακινούν κανονικά μηνύματα στον φάκελο spam. Αν διαπιστώσετε πολλά τέτοια μηνύματα, αυξήστε λίγο αυτή την τιμή.