Εργασίες

Μέσω της επιλογής του οριζόντιου μενού «Εικονίδιο γραναζιού–> Επιλογές–>Εργασίες"  μπορείτε να διαχειριστείτε ό,τι αφορά τις εργασίες που έχετε αποθηκεύσει, έχετε διαμοιραστεί, να διαγράψετε εργασίες και να παραμετροποιήσετε την εμφάνισή τους. Οι διαθέσιμες επιλογές αναλύονται παρακάτω.

Επιλογές εμφάνισης

Στην παρούσα καρτέλα μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θα εμφανίζονται στην προβολή της λίστας των εργασιών (με πατημένο το πλήκτρο Ctrl-Control μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από 1 επιλογές). Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τις εργασίες σας ανάλογα με την ημερομηνία λήξης τους, το όνομά τους, την ημερομηνία έναρξης κοκ. Οι διαθέσιμες επιλογές σας παρέχονται από πτυσσόμενα μενού όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα .

Επιλογές εμφάνισης εργασιών
Επιλογές εμφάνισης εργασιών

 

Διαγραφή Εργασιών

Στην παρούσα καρτέλα μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές σχετικά με το πότε μπορεί να διαγράφεται μία ολοκληρωμένη εργασία αυτόματα από το σύστημα (προκαθορισμένα ποτέ) και πότε να διαγράφεται οριστικά μετά το πέρας κάποιου χρονικού διαστήματος.

Ρυθμίσεις διαγραφής ολοκληρωμένων εργασιών από το σύστημα
Ρυθμίσεις διαγραφής ολοκληρωμένων εργασιών από το σύστημα

 

Προεπιλογές εργασιών

Στην καρτέλα «Προεπιλογές εργασιών» μπορείτε να καθορίσετε ημερομηνία λήξης για τις εργασίες που δημιουργείτε και προκαθορισμένη διάρκεια συνολικά για όλες τις εργασίες. Στην εικόνα  αποτυπώνονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις εργασίες. Για να δημιουργήσετε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης των εργασιών πρέπει αρχικά να επιλέξετε την επιλογή που αναφέρει εάν επιθυμείτε όλες οι εργασίες που δημιουργείτε να έχουν ημερομηνία λήξης.

Προεπιλογές εργασιών για τη διάρκεια και την ώρα λήξης τους
Προεπιλογές εργασιών για τη διάρκεια και την ώρα λήξης τους

 

Προκαθορισμένη λίστα εργασιών

Στην καρτέλα αυτή μπορείτε να ορίσετε μία προκαθορισμένη λίστα στην οποία θα προστίθενται τυχόν νέες εργασίες που δημιουργείτε στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Στο πτυσσόμενο μενού εμφανίζονται οι λίστες εργασιών που έχετε δημιουργήσει καθώς και οι λίστες εργασιών τις οποίες έχει διαμοιράσει με εσάς ένας άλλος χρήστης της εφαρμογής. Στο παράδειγμα της εικόνας αποτυπώνονται 3 διαφορετικές λίστες εργασιών. Η πρώτη λίστα (ergasia 1 [user 1]) δηλώνει πως ο χρήστης user 1 έχει διαμοιραστεί με εσάς τη λίστα εργασιών του με όνομα ergasia 1. Οι υπόλοιπες 2 λίστες είναι δική σας δημιουργία (δεν αναφέρεται κάποιος χρήστης σε αγκύλες). Πιο συγκεκριμένα η «Δοκιμαστική εργασία» είναι μία εργασία που έχετε δημιουργήσει ενώ η «Λίστα εργασιών του test_user» είναι η προκαθορισμένη λίστα που δημιουργείται κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ορισμός προκαθορισμένης λίστας εργασιών
Ορισμός προκαθορισμένης λίστας εργασιών

 

Επιλογές συγχρονισμού

Στην καρτέλα αυτή μπορείτε να επιλέξετε ποιες από τις υπάρχουσες λίστες επιθυμείτε να συγχρονίσετε με κάποια εξωτερική συσκευή.

Ειδοποιήσεις

Στην καρτέλα αυτή μπορείτε να καθορίσετε το είδος των ειδοποιήσεων που επιθυμείτε να λαμβάνετε για την υπενθύμιση μίας εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email για νέες, τροποποιημένες ή διαγραμμένες εργασίες επιλέγοντας από ένα πτυσσόμενο μενού ανάλογα αν είστε ιδιοκτήτης της εργασίας και σύμφωνα με τα δικαιώματα που έχετε σε κάποια εργασία.

Σε δεύτερο επίπεδο μπορείτε να καθορίσετε το είδος των ειδοποιήσεων που χωρίζονται σε:

  • Ενσωματωμένες στην εφαρμογή, με τη δυνατότητα να επιλέξετε υπενθύμιση με ήχο (από μία δοσμένη λίστα) ή χωρίς ήχο
  • Ειδοποίηση στην επιφάνεια εργασίας σας
  • Ειδοποίηση μέσω αλληλογραφίας σε ένα λογαριασμό email της επιλογής σας.

Τέλος μπορείτε να καθορίσετε να μην λαμβάνουν οι χρήστες με τους οποίους διαμοιράζεστε κάποια εργασία ειδοποίηση αν έχετε προσθέσει, τροποποιήσει ή διαγράψει την εργασία. Οι δυνατότητες αυτές παρουσιάζονται λεπτομερώς στην παρακάτω εικόνα .

Επιλογές για τον καθορισμό ειδοποιήσεων για τις εργασίες
Επιλογές για τον καθορισμό ειδοποιήσεων για τις εργασίες