Διαγραφή και μεταφορά μηνυμάτων

Στην καρτέλα αυτή μπορείτε να διαχειριστείτε τα διαγραμμένα μηνύματα. Μπορείτε είτε να επιλέξετε ένα φάκελο για τα Διαγραμμένα ή να τα αφήνετε στον τρέχοντα φάκελο και να χαρακτηρίζονται ως διαγραμμένα (προκαθορισμένη επιλογή-χαρακτηριστική γραμμή σβησίματος). Ακόμη σας δίνεται η επιλογή κάθε πότε θέλετε να αδειάζει αυτόματα ο κάδος. Οι επιλογές που παρέχονται αποτυπώνονται στις παρακάτω εικόνες.

1
2
3
3
4