Εξωτερικοί λογαριασμοί

Στην παρούσα καρτέλα μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικούς λογαριασμούς με το λογαριασμό σας στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Καλείστε να συμπληρώσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας ενώ σας παρέχεται η επιλογή «Εμφάνιση Σύνθετων Ρυθμίσεων» όπου καλείστε να εισάγετε τον διακομιστή του λογαριασμού που επιθυμείτε να συνδέσετε, το όνομα χρήστη και τη θύρα στην οποία ακούει. Στις 3 εικόνες που ακολουθούν αποτυπώνεται η διαδικασία που ακολουθείτε.

Προσθήκη λογαριασμού
Προσθήκη λογαριασμού

Στην παρακάτω οθόνη πατώντας τα κουμπί επόμενο οδηγείστε στις επιμέρους πληροφορίες καταχώρισης του λογαριασμού σας.

Προσθήκη στοιχείων για τη σύνδεση του λογαριασμού
Προσθήκη στοιχείων για τη σύνδεση του λογαριασμού
Οθόνη σύνθετων ρυθμίσεων λογαριασμού
Οθόνη σύνθετων ρυθμίσεων λογαριασμού