Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ΠΣΔ με σύνδεση διαδικτύουαπό άλλο πάροχο

Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα που δημιουργείται από την προσπάθεια αποστολής αλληλογραφίας με τους mail servers του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) ενώ η σύνδεση γίνεται από άλλο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η αποστολή e-mail εκτός ΠΣΔ.   Η άρνηση αποστολής μηνυμάτων σ΄ αυτή τη περίπτωση δεν είναι βλάβη η κάποιο μειονέκτημα. Πρόκειται για βασική αρχή ασφαλείας που ακολουθείται από όλα τα δίκτυα, όταν η σύνδεση γίνεται από το δίκτυο ενός φορέα να μην είναι δυνατή η χρήση των mail servers ενός άλλου φορέα για την αποστολή  μηνυμάτων.

 Το φαινόμενο παρατηρείται  μόνο κατά  τη χρήση  προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (Outlook, Thunderbird κλπ) και όχι στο  webmail ( https://webmail.sch.gr

Αντιμετώπιση φαινομένου

Η πλέον σύγχρονη λύση που υποστηρίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, είναι η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας (SMTP authentication).
Για την ενεργοποίηση του μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάλογα με το πρόγραμμά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιείτε.  Δείτε σχετικά τους οδηγούς.
 Σημείωση:
Αυτή είναι η λύση που συνιστούμε για τους λογαριασμούς e-mail του ΠΣΔ. Κάθε άλλη λύση, αν και λειτουργεί μερικές φορές, δεν είναι γενική και συναντά προβλήματα με αυστηρούς ελέγχους (πχ SPF/DMARC) που εφαρμόζονται  στους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαδίκτυο.

Ρύθμισης της θύρας αποστολής μηνυμάτων   (SMTP θύρα 25):

Σε πολλά δίκτυα και παρόχους υπηρεσιών σύνδεσης διαδικτύου δεν επιτρέπεται η αποστολή αλληλογραφίας μέσω της θύρας SMTP (25). .

Αν ο πάροχος ή το δίκτυο διασύνδεσης δεν επιτρέπει τη χρήση της θύρας SMTP (25) θα πρέπει να ορίσετε τη θύρα 587 σύμφωνα με τους οδηγούς ρυθμίσεων για τα προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.