Χώρος γραμματοκιβωτίου

Ο διατιθέμενος χώρος για τις μονάδες και τους εκπαιδευτικούς είναι 2 GB και για τους μαθητές 1 GB. Υπάρχει πρόθεση για αύξησή του όταν οι υποδομές μας το επιτρέψουν.

Στο πιο πάνω όριο δεν προσμετρείται ο χώρος για τους φακέλους Spam & Trash, για τους οποίους παρέχεται επιπλέον χώρος 10 % του πιο πάνω ορίου για τον καθένα.

Επίσης δεν προσμετρείται ο χώρος που καταλαμβάνει το ιστορικό οι  φάκελοι Archive δηλαδή.

Αν το ποσοστό πληρότητας του γραμματοκιβωτίου σας ξεπεράσει το 95% υπάρχει περίπτωση απώλειας μηνυμάτων μεγάλου μεγέθους , ενώ πάνω από το 100 % δεν θα λαμβάνετε μηνύματα.

Ακόμη και σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει το ιστορικό, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι η μόνιμη επιλογή σας, αφού από το ιστορικό τα μηνύματα διαγράφονται αυτόματα μετά από 10 μέρες.