Παρακολούθηση της κατάστασης του γραμματοκιβωτίου σας

Θα πρέπει να παρακολουθείτε το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου σας, ώστε να μην ξεπεράσει το παραπάνω όριο.
Ένδειξη για το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου σας εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας της υπηρεσίας webmail (https://webmail.sch.gr).
Ειδοποιήσεις στέλνονται αυτόματα στο 90% και το 95 % της πληρότητας του.
Εάν το όριο αυτό ξεπεραστεί δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία.