Ποιος είναι ο διακομιστής εισερχόμενης και εξερχόμενης Αλληλογραφίας;

Ο ενιαίος διακομιστής εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι ο:

mail.sch.gr