Γιατί διαγράφονται τα μηνύματά μου από τους φακέλους spam και trash;

Από τους φακέλους Spam και Trash διαγράφονται τα μηνύματα:

  • μετά από 30 μέρες από την αποθήκευση στο φάκελο αυτό.
  • αν ο φάκελος Trash ή Spam είναι γεμάτος και χρειάζεται χώρος σ' αυτόν, διαγράφονται αυτόματα τα αρχαιότερα μηνύματα.