Οδηγίες εγκατάστασης Drupal

Το Drupal είναι ένα αρθρωτό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System, CMS) ανοικτού/ελεύθερου λογισμικού, γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Το Drupal, όπως πολλά σύγχρονα CMS, επιτρέπει στο διαχειριστή συστήματος να οργανώνει το περιεχόμενο, να προσαρμόζει την παρουσίαση, να αυτοματοποιεί διαχειριστικές εργασίες και να διαχειρίζεται τους επισκέπτες του ιστοτόπου και αυτούς που συνεισφέρουν.

Για να ξεκινήσουμε την διαδικασία εγκατάστασης Drupal επιλέγουμε, μετά από σύνδεση στο www.sch.gr, διαδοχικά mySch→ «Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL» και ακολουθούμε στην συνέχεια τα παρακάτω βήματα:

 • Στις Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL δημιουργούμε μία βάση δεδομένων (αν δεν υπάρχει ήδη) .
 • Κατεβάζουμε το αρχείο της τελευταίας έκδοσης του drupal  από την επίσημη ιστοσελίδα.
 • Αποσυμπιέζουμε το αρχείο που κατεβάσαμε σε ένα φάκελο στον υπολογιστή μας.
 • Με την χρήση ενός προγράμματος ftp, όπως το filezilla, ανεβάζουμε τα αρχεία που βρίσκονται μέσα στον φάκελο, στο χώρο της ιστοσελίδας μας στο ΠΣΔ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Λόγω του μηχανισμού ασφαλείας suPHP που εφαρμόζεται στους διακομιστές Web του ΠΣΔ θα πρέπει το αρχείο .htaccess να απενεργοποιηθεί ή διαγραφεί. Η απενεργοποίησή του γίνεται μετονομάζοντάς το σε .htaccess.bak.


 • Μετά το ανέβασμα των αρχείων επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα μας για να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση.
 • Στο 1ο βήμα της εγκατάστασης επιλέγουμε Standard και πατάμε Save and continue.

alt

 • Στο 2ο βήμα επιλέγουμε Save and continue.

alt

 • Στο 3ο βήμα αφού πατήσουμε Advanced options εισάγουμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που εμφανίστηκαν στον πίνακα ελέγχου (προηγούμενο βήμα) και στην συνέχεια Save and continue.

alt

 • Αμέσως μετά εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:

alt

 •  Στο επόμενο βήμα ρυθμίζουμε τις παραμέτρους του Drupal όπως π. χ. Site Name, Site e-mail address κλπ. και πατάμε Save and continue.

alt

 • Η εγκατάσταση του Drupal ολοκληρώθηκε όπως φαίνεται στο τελευταίο βήμα:

alt