Οδηγίες joomla2.5 – Χρήση εφαρμογής αποκλεισμού αυτοματισμών (Captcha) – ReCaptcha

Το Captcha είναι μια εφαρμογή που προστατεύει την ιστοσελίδα σας από αυτόματα bots που κάνουν ψεύτικες εγγραφές και καταχωρήσεις σχολίων/email, με αποτέλεσμα να στείλει χιλιάδες email  μέσω της φόρμας σας.


Για την ενεργοποίησή της ακολουθείστε την παρακάτω διαδρομή:
Ιστότοπος → Γενικές Ρυθμίσεις → Ιστότοπος → Ρυθμίσεις Ιστοτόπου → Προεπιλεγμένος Αποκλεισμός Αυτοματισμών (Captcha), όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα 1:

alt

          Εικόνα 1

 

Στη συνέχεια μεταβείτε στη Διαχείριση Προσθέτων και κάντε κλικ στο «Αποκλεισμός αυτοματισμών (Captcha) – ReCaptcha» (εικόνα 2) για να αποκτήσετε ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό κλειδί (εικόνα 3) .

alt

           Εικόνα 2

 

alt

         Εικόνα 3

 

Ακολουθήστε τον οδηγό Recaptcha στο url: http://www.google.com/recaptcha , όπου βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτετε ένα google λογαριασμό για χρήση της υπηρεσίας, όπως φαίνεται παρακάτω:

alt

          Εικόνα 4 

 

alt

          Εικόνα 5

 

Και θα παραχθούν 2 κλειδιά, ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό, όπως φαίνεται παρακάτω:

alt

                 Εικόνα 6

 

 Τα οποία θα εισάγετε στις «Βασικές επιλογές» του πρόσθετου (plugin) «Αποκλεισμός αυτοματισμών (Captcha) – ReCaptcha»:

alt

                Εικόνα 7