Δημιουργία backup ιστοτόπου

Για να προχωρήσετε σε λήψη αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων του ιστοτοπού σας υπάρχουν δύο τρόποι:

 1. Χειροκίνητη λήψη αντιγράφων ασφαλείας
 • Στην χειροκίνητη λήψη αντιγράφων ασφαλείας θα πρέπει να κάνετε χρήση ενός προγράμματος FTP, όπως το Filezilla, το οποίο κατεβάζετε από εδώ (Οδηγίες χρήσης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο).
 • Στην περίπτωση του προγράμματος Filezilla θα κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  host: το URL της μονάδας ή users.sch.gr (για εκπαιδευτικό)
  username και password: τα επίσημα στοιχεία σας στο ΠΣΔ.
  Port: Αφήνετε κενό για χρήση της default 21 ή ορίζετε την 22 για SFTP πρωτόκολλο.
 • Αφού συνδεθείτε κάντε πλήρη αντιγραφή όλων των αρχείων και φακέλων της ιστοσελίδας σας σε ένα τοπικό φάκελο του υπολογιστή σας.
 • Στη συνέχεια συνδεθείτε στη βάση δεδομένων σας μέσω του εργαλείου phpmyadmin ακολουθώντας τη διαδρομή:
  www.sch.gr (Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στο ΠΣΔ) → mysch  → Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL
 • Επιλέγξε τη βάση δεδομένων του ιστοτοπού σας και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο “Επεξεργασία”.

alt

Διαχείριση βάσεων δεδομένων mysql

 • Στη συνέχεια πατήστε στην επιλογή “Εξαγωγή” όπως φαίνεται παρακάτω:

alt

Εξαγωγή βάσης δεδομένων

 • Τσεκάρετε τις επιλογές όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα και ολοκληρώστε πατώντας το κουμπί “Εκτέλεση”.  Σώστε το αρχείο με κατάληξη .sql στον ίδιο τοπικό φάκελο με τα αρχεία του ιστότοπου σας.

alt

Επιλογές εξαγωγής sql αρχείου

 1. Με χρήση κατάλληλης εφαρμογής
 • Κατεβάζετε και κάνετε εγκατάσταση ένα component στο Joomla όπως το Akeeba backup (https://www.akeebabackup.com/), το οποίο περιέχει αναλυτικές οδηγίες σε βίντεο (https://www.akeebabackup.com/videos.html) για την εγκατάσταση και την λήψη 1ου backup.