Γενικές οδηγίες για την εισαγωγή αρχείων (ppt, pdf, doc κτλ) σε ιστοσελίδα Joomla

 Ως απλό link με χρήση του jce editor

 • Για την εισαγωγή ενός αρχείου pdf, doc κτλ σε ένα άρθρο ως απλό link για κατέβασμα συνδεθείτε στο διαχειριστικό περιβάλλον της ιστοσελίδας σας και δημιουργήστε/ανοίξτε το άρθρο που επιθυμείτε να εισάγετε το αρχείο. Στη συνέχεια μαρκάρουμε την/τις λέξη/εις που θέλουμε να μετατρέψουμε σε link και από το μενού του jce editor επιλέγουμε το εικονίδιο εισαγωγής link ("Insert/Edit link" πέμπτο εικονίδιο από το τέλος) όπως φαίνεται παρακάτω:

alt

 •  Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε το κουμπί “Browse”:

alt

Κουμπί για αναζήτηση στους φακέλους του χώρου φιλοξενίας μας

 • Αναζητούμε το αρχείο που θέλουμε να εισάγουμε ως link και το επιλέγουμε.

alt

Επιλογή αρχείου από το φάκελο αποθήκευσης

Ως παρουσίαση με χρήση viewer

 • Αν θέλετε να παρουσιάσετε πχ ένα ppt ή pdf αρχείο ως slideshow presentation τότε θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο (component) στη Joomla εφαρμογή σας. Ενδεικτικά σας παραθέτουμε μερικά Joomla extensions για το slideshow presentation στα παρακάτω link: http://goo.gl/Qkkbs, http://goo.gl/YpHBd και για περισσότερες ανάλογες εφαρμογές μπορείτε να ψάξετε στην επίσημη ιστοσελίδα http://extensions.joomla.org.
  Μπορείτε να διαλέξετε ποιο από αυτά σας βολεύει και να πειραματιστείτε. Aυτά τα extensions έχουν online demo έκδοση, αλλά και σχετικό documentation/video για να τα δοκιμάσετε χωρίς να προαπαιτείται εγκατάσταση στην ιστοσελίδα σας.

  Μη-αποδεκτός τύπος αρχείων προς ανέβασμα

 • Aν σας εμφανιστεί μήνυμα το οποίο αναφέρει πχ τα pdf ως μη επιτρεπτό τύπο αρχείων, τότε πρέπει να μεταβάλετε τις επιλογές φόρτωσης των αρχείων όπως περιγράφετε παρακάτω: 

   

Για Joomla 1.5

Στην καρτέλα Ιστότοπος > Γενικές ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις πολυμέσων. Εδώ θα προσθέσετε την εγγραφή πχ. "pdf" στο πλαίσιο "Αποδεκτές επεκτάσεις" και στο πλαίσιο "Μέγιστο μέγεθος" ορίστε τιμή 100ΜΒ (100000000).


alt
Joomla 1.5 – Ρυθμίσεις πολυμέσων


Για Joomla 2.5:

 • Στη καρτέλα Content (Περιεχόμενο) → Media manager (Διαχείριση πολυμέσων) → options (Ρυθμίσεις)  

alt
Joomla 2.5 – Ρυθμίσεις πολυμέσων