Τι είναι τα Templates στο Joomla;

Τα templates (πρότυπα) και τα αρχεία που συνδέονται με αυτά, καθορίζουν την εμφάνιση και το στυλ της ιστοσελίδας και διατηρούνται ξεχωριστά από το υπόλοιπο περιεχόμενο της. Τα πρότυπα αυτά είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων MySQL. 
 
Υπάρχουν δύο τύποι templates, τα Site Templates και τα Administrator Templates. Τα Site Templates ελέγχουν την εμφάνιση του Front-end της ιστοσελίδας μας, ενώ τα Administrator Templates ελέγχουν το Back-end, δηλαδή το σύστημα διαχείρισης της ιστοσελίδας. 
 
Ο Template Manager, που βρίσκεται στο διαχειριστικό περιβάλλον του Joomla, παρέχει το υπόβαθρο για την εγκατάσταση και την επεξεργασία των templates. Η αρχική σελίδα περιέχει μια λίστα προεγκατεστημένων templates (Site και Administrator). Ένα πράσινο τικ εμφανίζεται δίπλα από το template που χρησιμοποιείται την εκάστοτε στιγμή. Εμφανίζονται επίσης ορισμένες πληροφορίες σχετικά με κάθε template. 
 
Τα templates μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά τμήματα του site. Πιο συγκεκριμένα, αν έχουμε διάφορα templates διαθέσιμα, μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε όλα. Μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε διαφορετικά templates σε διαφορετικές υποσελίδες της ιστοσελίδας μας.