Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου – CMS (Joomla, WordPress, Drupal)

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου ( Content Management SystemsCMS)  χρησιμοποιούνται στη δημιουργία ενός  ιστοτόπου και τη διαχείριση περιεχομένου σε αυτόν. Οι εφαρμογές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα για  άμεση τροποποίηση του περιεχομένου ενός ιστοτόπου.

Ο διαχειριστής του ιστοτόπου μπορεί να ενημερώνει  το περιεχόμενο ενός ιστοτόπου, ο οποίος  είναι εγκατεστημένος σ' ένα διακομιστή, μέσω κατάλληλης ιστοσελίδας διαχείρισης πoυ παρέχεται από το CMS. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αυτόματα διαθέσιμες σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου.

Συγκεντρώσαμε  τη διαδικασία εγκατάστασης  δημοφιλών CMS σε εικονογραφημένους οδηγούς.