Ποια έκδοση MySQL υποστηρίζει τον ιστότοπο μου;

Για να δείτε την έκδοση του διακομιστή βάσης δεδομένων, που παρέχεται από το ΠΣΔ ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Συνδεθείτε στο www.sch.gr/mysch/ και μεταβείτε στην επιλογή "Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL".
  2. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί πατήστε τον σύνδεσμο "Μετάβαση στη διαχείριση βάσεων μέσω του phpMyAdmin"
  3. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί αναγράφεται η έκδοση της. (Στην περίπτωση του παραδείγματος είναι 10.1.26 -MariaDB).