Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τη MySQL;

Στο www.mysql.com  καθώς και στον https://dev.mysql.com/  θα βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης σε διάφορες μορφές καθώς και συνδέσμους προς άλλους χρήσιμους δικτυακούς τόπους.

Για τη χρήση της μέσω PHP μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό εγχειρίδιο της PHP https://www.php.net/manual/en/mysqli.quickstart.php