Ποια έκδοση PHP χρησιμοποιείται στον ιστότοπο μου;

Μπορείτε να δείτε την έκδοση της PHP γράφοντας την παρακάτω εντολή σε μία PHP ιστοσελίδα

<?php
echo 'Current PHP version: ' . phpversion();
?>

Aν θέλετε να δείτε και άλλες πληροφορίες για το περιβάλλον εκτέλεσης του ιστότοπου σας χρησιμοποιήστε την εντολή

<?php 
phpinfo();
?>

σε οποιοδήποτε PHP ιστοσελίδα του ιστότοπου σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαγράψτε τις εντολές αυτές μετά την χρήση τους, καθώς θα αποτελεί κενό ασφαλείας για τον ιστότοπο σας η δημόσια προβολή των πληροφορίων αυτών.