Υπέρβαση μεγέθους διαθέσιμου χώρου

Συχνά, διαπιστώνεται αδυναμία μεταφόρτωσης αρχείων, στο πρόγραμμα δημοσίευσης ιστοτόπων. Συγκεκριμένα, ενώ η μεταφόρτωση λειτουργούσε χωρίς προβλήματα, ξαφνικά το πρόγραμμα δημοσίευσης ιστότόπου κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης εμφανίζει μήνυμα λάθους. Μια πολύ συνηθισμένη αιτία, είναι το όριο του διαθέσιμου χώρου. Εάν το όριο αυτό ξεπεραστεί, δεν θα είναι εφικτή η μεταμόρφωση αρχείων.


Για να ελέγξουμε το όριο του διαθέσιμου χώρου επιλέγουμε, μετά από σύνδεση στο my.sch.gr -> «Στοιχεία δικτυακού τόπου»:
alt

Αν ο χώρος δεν επαρκεί μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία υποστήριξης του ΠΣΔ και να ζητήσετε αύξηση του χώρου φιλοξενίας του ιστοτόπου σας.