Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (password)

Συνεχίστε για αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης (password)...

Οδηγίες

  • Για να ορίσετε  νέο  κωδικό πρόσβασης (password) σας  θα πρέπει να γνωρίζετε το όνομα χρήση και τον  κωδικό πρόσβασης σας .
  • Αν δεν γνωρίζετε τα στοιχεία αυτά (τα έχετε ξεχάσει) μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία ανάκτησης που ακολουθεί.