Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι, φίλοι εκπαιδευτικοί, Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στο Διαδίκτυο αναφορές για παραβίαση του συστημάτων του Πανελλήνιου ΣχολικούΠερισσότερα

Αθήνα, 30-03-2020 Αρ. Πρωτ. 41600/Δ2 ΘΕΜΑ: Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 έγγραφοΠερισσότερα

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» Hashtag συνεδρίου: #etwinconfgr Θεσσαλονίκη 6,7,8Περισσότερα

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2020  Δημοτικού, Γυμνασίου – Λυκείου Το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η ΕλληνικήΠερισσότερα

Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2020  για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου  Το Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΠερισσότερα

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠερισσότερα

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, φίλοι εκπαιδευτικοί, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα  με την Φ253.2/46377/Α5/26-3-2019  και Φ.153/47682/Α5/28-3-2019 και στα πλαίσια της ασφαλούς διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων τουΠερισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση Το Εθνικό καιΠερισσότερα